อาหารฟาสต์ฟู้ด

ฟาสต์ฟู้ด (Fast food) หมายถึง อาหารจานด่วน ที่หาง่าย รวดเร็ว ไม่แพง สั่งแล้วรอเดี๋ยวเดียวก็ได้กินแล้วเพราะเป็นอาหารที่ทำง่ายหรือทำเตรียมไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่ แค่นำมาอุ่นด้วยไมโครเวฟเท่านั้น อาหารฟาสต์ฟู้ดอาจจะมีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการครบหรือไม่ครบก็ได้

ฟาสต์ฟู้ด (Fast Food) หมายถึง อาหารที่ปรุงไว้แล้ว สามารถเสิร์ฟให้กับลูกค้าได้ในทันที หรือใช้เวลา อันสั้นมากในการเตรียมก่อนเสิร์ฟ เพราะอาหารเหล่านี้ มักถูกเตรียมและปรุงไว้จนสำเร็จรูป หรือเกือบสำเร็จรูปแล้ว เมื่อลูกค้าสั่งก็จะเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้าย หรือการอุ่นเท่านั้น ซึ่งก็มักจะใช้เวลาไม่กี่นาที จึงมักเรียกว่า อาหารจานด่วน บางชนิดมีสารอาหารครบถ้วน เพราะอาหารประเภทนี้ จำแนกได้ด้วยความเร็วของการเสิร์ฟ จึงไม่เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ

อาหารฟาสต์ฟู้ด

ความหมาย ฟาสตฟูด ประกอบดวย 4 องคประกอบ ดังนี้

1. ราคาถูก

2. บริการอยางรวดเร็วภายใน 2-5 นาทีและ 30 นาทีสําหรับการส่งถึงบ้าน

3. เหมาะสําหรับใชมือหยิบรับประทาน และการห่อบรรจุใชครั้งเดียวแล้ว ทิ้งหรือประยุกต์ใช้มีดและส้อมที่ใชเพียงครั้งเดียวแลวทิ้ง

4. อาหารที่สําเร็จแล้วสามารถเก็บได้เป็นนาทีหรือชั่วโมงเท่านั้น ต่างจากอาหารว่างซึ่งสามารถอยู่ได้นานกว่า

ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ pleodinosaur.com